21 maja 2018
Aktualności

GLG Pharma rozpoczyna badanie kliniczne dla GLG-801 w Projekcie TNBC

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) na realizację fazy I i IIa badania klinicznego dla cząsteczki GLG-801. Badanie będzie miało na celu ustalenie dawki terapeutycznej…

Czytaj więcej

10 kwietnia 2018
Aktualności

GLG Pharma otrzymała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dot. uruchomienia badania klinicznego dla GLG-801 w Projekcie TNBC

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dotyczącą przeprowadzenia I/II fazy badania klinicznego nad GLG-801 w Projekcie TNBC. Oznacza to, że ostatnim elementem niezbędnym do przystąpienia do realizacji badania, a tym samym podania…

Czytaj więcej

26 marca 2018
Aktualności

GLG Pharma złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) o ochronę cząsteczki GLG-805 (formulacji dożylnej znanego związku, tj. pirymetaminy), sposobu jej wytwarzania oraz zawierających ją kompozycji farmaceutycznych. Forma dożylna (GLG-805) powstała we…

Czytaj więcej

O GLG PHARMA S.A.

GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawowym zakresem działalności GLG Pharma S.A. są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

Flagowym projektem Spółki jest rozwój terapii celowanej wobec TNBC oraz rozwój testów opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC i monitorowania skuteczności terapii opracowanej przez GLG Pharma – Projekt TNBC.

Ponadto Spółka realizuje inne projekty innowacyjne oraz rozwija metody diagnostyczne z zakresu onkologii.

WIĘCEJ

GLG PHARMA
NA GIEŁDZIE

Aktualne notowania

  • TICKER

    GLG

    Zmiana

  • -100%