Aktualności
By 14 lipca 2017 No Comments

GLG Pharma uplasowała wszystkie akcje zaoferowane w prywatnej emisji
 pozyskując 3 mln zł na dalszy rozwój

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji serii F. W wyniku oferty uplasowano wszystkie z 1,3 mln oferowanych akcji po cenie emisyjnej 2,25 zł za walor, co pozwoliło na pozyskanie zakładanych 2,93 mln zł. Pozyskane środki posłużą realizacji projektu TNBC, a także przygotowaniu do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych. W najbliższych tygodniach spółka planuje przedstawić średnioterminowe plany rozwoju.

Oferta prywatna GLG Pharma obejmowała wyłącznie akcje nowej emisji z serii F. Inwestorzy objęli 1,3 mln akcji po cenie emisyjnej ustalonej na 2,25 zł za walor, co oznacza, że uplasowanych zostało 100 proc. oferowanych akcji. W ofercie udział wzięło m.in. trzech inwestorów instytucjonalnych. Wszystkie sprzedane akcje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

– Przeprowadzona przez nas emisja akcji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, co wyraziło się w nadsubskrypcji. Przeważającą jej część objęli inwestorzy instytucjonalni, którzy dość wnikliwie przeanalizowali zarówno potencjał naukowy, jak i komercyjny naszego flagowego projektu. Udało nam się pozyskać 3 mln zł – całość zakładanych przez nas potrzeb kapitałowych. Szczególnie doceniony został fakt, że ze względu na charakter stosowanej cząsteczki – będącej znaną i stosowaną już substancją chemiczną – projekt TNBC wymaga stosunkowo niskich nakładów finansowych na rozwój oraz ma ponadprzeciętną szansę na sukces komercyjny – mówi Piotr Sobiś, prezes zarządu GLG Pharma S.A. – Pozyskane przez nas środki odpowiadają na nasze potrzeby określone w biznes-planie na co najmniej najbliższe 12 miesięcy. Dadzą nam one pełny komfort w realizacji projektu TNBC oraz pozwolą nam przygotować się do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych opartych o inhibitory białek STAT-3 – dodaje.

W czerwcu br. GLG Pharma otrzymała zgodę od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na wprowadzenie zaliczkowania wydatków ponoszonych przez Spółkę w ramach dofinansowania projektu TNBC – terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi w oparciu o innowacyjny inhibitor białka STAT-3 tj. cząsteczkę GLG-805 oraz stworzenia testów diagnostycznych opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki tego właśnie nowotworu.

– Zgoda NCBiR na zaliczkowanie środków jest dla nas ważniejsza niż mogłoby się wydawać – odwraca ona zupełnie przepływy pieniężne w projekcie, redukując do minimum poziom niezbędnego kapitału obrotowego ze strony GLG – mówi prezes GLG Pharma.

Całkowita wartość projektu TNBC wynosi 13,6 mln zł, z czego wsparcie NCBiR, które Spółka uzyskała w czerwcu
2016 r. stanowi 10 mln zł. Czas jego realizacji został przewidziany na lata 2016-2018.

Zarząd spółki planuje w ciągu kilku tygodni przedstawić średnioterminowe plany rozwoju. Obejmą one zarówno harmonogram prac nad projektem TNBC, jak i będą przedstawiały plany dywersyfikacji portfela projektów
GLG Pharma.