By 6 lipca 2017 No Comments

Raport EBI_12-2017GLG PHARMA SA Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GLG Pharma S.A.