By 21 marca 2013 No Comments

Raport ESPI_7-2013 M10 SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ