PROFIL DZIAŁALNOŚCI

GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GLG Pharma S.A. jest podmiotem zależnym od GLG Pharma LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Podstawowym zakresem działalności GLG są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Spółka posiada licencję na wyłączność, obejmującą cały świat, dotyczącą rozwoju, wytwarzania i sprzedaży produktów farmaceutycznych, opartych na technologii inhibitorów STAT3, opracowanej przez naukowców Instytutu Raka w Bostonie oraz Centrum Badań nad Rakiem Moffitt.

Flagowym projektem Spółki jest rozwój terapii celowanej wobec TNBC (potrójnie negatywnego raka piersi) oraz rozwój testów opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC i monitorowania skuteczności terapii opracowanej przez GLG Pharma. Projekt realizowany jest we współpracy z podwykonawcami z wiodących polskich uczelni, instytutami badawczymi i producentami kontraktowymi.

Ponadto GLG realizuje inne projekty innowacyjne oraz rozwija nowe metody diagnostyczne z zakresu onkologii.