RAPORTY BIEŻĄCE

Title Download
Raport ESPI_19-2015 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_37-2015 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_36-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  4 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_17-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_34-2015 GLG PHARMA SA Przypomnienie o telekonferencji z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_16-2015 GLG PHARMA SA Zawiadomienia akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_33-2015 GLG PHARMA SA Informacja o ustanowieniu prokury samoistnej
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_30-2015 GLG PHARMA SA Nowa strona internetowa spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_31-2015 GLG PHARMA SA Telekonferencja z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_29-2015 GLG PHARMA SA Kwestionariusze osobowe członków Zarządu Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_27-2015 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_28-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_25-2015 GLGPHARMA Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_26-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_15-2015 GLG PHARMA SA M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_13-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_14-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2015 M10 SA M10 SA Życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2015 M10 SA Informacja dotycząca planowanego zamknięcia transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta oraz planowanych zmianach w Zarządzie
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_21-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego EBI nr 19_2015 z dnia 13.08
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_12-2015 M10 SA Zawiadomienie na podst. art.69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2015 M10 SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2015 M10 SA Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2015 M10 SA Planowana transakcja odwrotnego przejęcia Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2015 M10 SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2015 M10 SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_11-2015 M10 SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_14-2015 M10 SA M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4_2015 z dnia 02.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_8-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_9-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10 S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2015 M10 SA Zwołanie NWZA spólki M10 S.A. na dzień 31.07
  5 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_4-2015 M10 SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta M10 SA przez spółkę InQbe Sp. z o.o.
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_5-2015 M10 SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_3-2015 M10 SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_10-2015 M10 SA Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta M10 S
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_11-2015 M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10 S
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_9-2015 M10 SA Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_7-2015 M10 SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M10 S.A
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_2-2015 M10 SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 06.05
  0 files      49 downloads
Download
Raport EBI_6-2015 M10 SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 maja 2015 roku
  4 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_1-2015 M10 SA Zgłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.05
  4 files      49 downloads
Download
Raport EBI_5-2015 M10 SA Raport roczny M10 S.A
  5 files      49 downloads
Download
Raport EBI_4-2015 M10 SA Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_2-2015 M10 SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_1-2015 M10 SA Rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      49 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_19-2015 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_37-2015 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_36-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  4 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_17-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_34-2015 GLG PHARMA SA Przypomnienie o telekonferencji z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_16-2015 GLG PHARMA SA Zawiadomienia akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_33-2015 GLG PHARMA SA Informacja o ustanowieniu prokury samoistnej
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_30-2015 GLG PHARMA SA Nowa strona internetowa spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_31-2015 GLG PHARMA SA Telekonferencja z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_29-2015 GLG PHARMA SA Kwestionariusze osobowe członków Zarządu Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_27-2015 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_28-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_25-2015 GLGPHARMA Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_26-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_15-2015 GLG PHARMA SA M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_13-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_14-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2015 M10 SA M10 SA Życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2015 M10 SA Informacja dotycząca planowanego zamknięcia transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta oraz planowanych zmianach w Zarządzie
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_21-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego EBI nr 19_2015 z dnia 13.08
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_12-2015 M10 SA Zawiadomienie na podst. art.69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2015 M10 SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2015 M10 SA Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2015 M10 SA Planowana transakcja odwrotnego przejęcia Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2015 M10 SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2015 M10 SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_11-2015 M10 SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_14-2015 M10 SA M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4_2015 z dnia 02.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_8-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_9-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10 S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2015 M10 SA Zwołanie NWZA spólki M10 S.A. na dzień 31.07
  5 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_4-2015 M10 SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta M10 SA przez spółkę InQbe Sp. z o.o.
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_5-2015 M10 SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_3-2015 M10 SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_10-2015 M10 SA Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta M10 S
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_11-2015 M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10 S
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_9-2015 M10 SA Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_7-2015 M10 SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M10 S.A
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_2-2015 M10 SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 06.05
  0 files      49 downloads
Download
Raport EBI_6-2015 M10 SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 maja 2015 roku
  4 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_1-2015 M10 SA Zgłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.05
  4 files      49 downloads
Download
Raport EBI_5-2015 M10 SA Raport roczny M10 S.A
  5 files      49 downloads
Download
Raport EBI_4-2015 M10 SA Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_2-2015 M10 SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_1-2015 M10 SA Rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      49 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_19-2015 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_37-2015 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_36-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  4 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_17-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_34-2015 GLG PHARMA SA Przypomnienie o telekonferencji z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_16-2015 GLG PHARMA SA Zawiadomienia akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_33-2015 GLG PHARMA SA Informacja o ustanowieniu prokury samoistnej
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_30-2015 GLG PHARMA SA Nowa strona internetowa spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_31-2015 GLG PHARMA SA Telekonferencja z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_29-2015 GLG PHARMA SA Kwestionariusze osobowe członków Zarządu Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_27-2015 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_28-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_25-2015 GLGPHARMA Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_26-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_15-2015 GLG PHARMA SA M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_13-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_14-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2015 M10 SA M10 SA Życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2015 M10 SA Informacja dotycząca planowanego zamknięcia transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta oraz planowanych zmianach w Zarządzie
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_21-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego EBI nr 19_2015 z dnia 13.08
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_12-2015 M10 SA Zawiadomienie na podst. art.69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2015 M10 SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2015 M10 SA Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2015 M10 SA Planowana transakcja odwrotnego przejęcia Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2015 M10 SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2015 M10 SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_11-2015 M10 SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_14-2015 M10 SA M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4_2015 z dnia 02.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_8-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_9-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10 S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2015 M10 SA Zwołanie NWZA spólki M10 S.A. na dzień 31.07
  5 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_4-2015 M10 SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta M10 SA przez spółkę InQbe Sp. z o.o.
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_5-2015 M10 SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_3-2015 M10 SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_10-2015 M10 SA Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta M10 S
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_11-2015 M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10 S
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_9-2015 M10 SA Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_7-2015 M10 SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M10 S.A
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_2-2015 M10 SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 06.05
  0 files      49 downloads
Download
Raport EBI_6-2015 M10 SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 maja 2015 roku
  4 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_1-2015 M10 SA Zgłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.05
  4 files      49 downloads
Download
Raport EBI_5-2015 M10 SA Raport roczny M10 S.A
  5 files      49 downloads
Download
Raport EBI_4-2015 M10 SA Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_2-2015 M10 SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_1-2015 M10 SA Rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      49 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_19-2015 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_37-2015 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_36-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  4 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_17-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_34-2015 GLG PHARMA SA Przypomnienie o telekonferencji z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_16-2015 GLG PHARMA SA Zawiadomienia akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_33-2015 GLG PHARMA SA Informacja o ustanowieniu prokury samoistnej
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_30-2015 GLG PHARMA SA Nowa strona internetowa spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_31-2015 GLG PHARMA SA Telekonferencja z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_29-2015 GLG PHARMA SA Kwestionariusze osobowe członków Zarządu Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_27-2015 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_28-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_25-2015 GLGPHARMA Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_26-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_15-2015 GLG PHARMA SA M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_13-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_14-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2015 M10 SA M10 SA Życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2015 M10 SA Informacja dotycząca planowanego zamknięcia transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta oraz planowanych zmianach w Zarządzie
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_21-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego EBI nr 19_2015 z dnia 13.08
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_12-2015 M10 SA Zawiadomienie na podst. art.69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2015 M10 SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2015 M10 SA Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2015 M10 SA Planowana transakcja odwrotnego przejęcia Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2015 M10 SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2015 M10 SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_11-2015 M10 SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_14-2015 M10 SA M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4_2015 z dnia 02.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_8-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_9-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10 S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2015 M10 SA Zwołanie NWZA spólki M10 S.A. na dzień 31.07
  5 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_4-2015 M10 SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta M10 SA przez spółkę InQbe Sp. z o.o.
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_5-2015 M10 SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_3-2015 M10 SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_10-2015 M10 SA Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta M10 S
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_11-2015 M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10 S
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_9-2015 M10 SA Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_7-2015 M10 SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M10 S.A
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_2-2015 M10 SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 06.05
  0 files      49 downloads
Download
Raport EBI_6-2015 M10 SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 maja 2015 roku
  4 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_1-2015 M10 SA Zgłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.05
  4 files      49 downloads
Download
Raport EBI_5-2015 M10 SA Raport roczny M10 S.A
  5 files      49 downloads
Download
Raport EBI_4-2015 M10 SA Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_2-2015 M10 SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_1-2015 M10 SA Rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      49 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_19-2015 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_37-2015 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_36-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  4 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_17-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_34-2015 GLG PHARMA SA Przypomnienie o telekonferencji z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_16-2015 GLG PHARMA SA Zawiadomienia akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_33-2015 GLG PHARMA SA Informacja o ustanowieniu prokury samoistnej
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_30-2015 GLG PHARMA SA Nowa strona internetowa spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_31-2015 GLG PHARMA SA Telekonferencja z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_29-2015 GLG PHARMA SA Kwestionariusze osobowe członków Zarządu Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_27-2015 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_28-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_25-2015 GLGPHARMA Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_26-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_15-2015 GLG PHARMA SA M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_13-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_14-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2015 M10 SA M10 SA Życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2015 M10 SA Informacja dotycząca planowanego zamknięcia transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta oraz planowanych zmianach w Zarządzie
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_21-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego EBI nr 19_2015 z dnia 13.08
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_12-2015 M10 SA Zawiadomienie na podst. art.69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2015 M10 SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2015 M10 SA Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2015 M10 SA Planowana transakcja odwrotnego przejęcia Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2015 M10 SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2015 M10 SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_11-2015 M10 SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_14-2015 M10 SA M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4_2015 z dnia 02.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_8-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_9-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10 S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2015 M10 SA Zwołanie NWZA spólki M10 S.A. na dzień 31.07
  5 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_4-2015 M10 SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta M10 SA przez spółkę InQbe Sp. z o.o.
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_5-2015 M10 SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_3-2015 M10 SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_10-2015 M10 SA Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta M10 S
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_11-2015 M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10 S
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_9-2015 M10 SA Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_7-2015 M10 SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M10 S.A
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_2-2015 M10 SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 06.05
  0 files      49 downloads
Download
Raport EBI_6-2015 M10 SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 maja 2015 roku
  4 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_1-2015 M10 SA Zgłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.05
  4 files      49 downloads
Download
Raport EBI_5-2015 M10 SA Raport roczny M10 S.A
  5 files      49 downloads
Download
Raport EBI_4-2015 M10 SA Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_2-2015 M10 SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_1-2015 M10 SA Rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      49 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_19-2015 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_37-2015 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 grudnia 2015 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_36-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  4 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_17-2015 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_34-2015 GLG PHARMA SA Przypomnienie o telekonferencji z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_16-2015 GLG PHARMA SA Zawiadomienia akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_33-2015 GLG PHARMA SA Informacja o ustanowieniu prokury samoistnej
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_30-2015 GLG PHARMA SA Nowa strona internetowa spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_31-2015 GLG PHARMA SA Telekonferencja z przedstawicielami Zarządu Spółki GLG Pharma
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_29-2015 GLG PHARMA SA Kwestionariusze osobowe członków Zarządu Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_27-2015 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_28-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_25-2015 GLGPHARMA Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_26-2015 GLG PHARMA SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_15-2015 GLG PHARMA SA M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_13-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_14-2015 M10 SA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2015 M10 SA M10 SA Życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2015 M10 SA Informacja dotycząca planowanego zamknięcia transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta oraz planowanych zmianach w Zarządzie
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_21-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego EBI nr 19_2015 z dnia 13.08
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_12-2015 M10 SA Zawiadomienie na podst. art.69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2015 M10 SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2015 M10 SA Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2015 M10 SA Planowana transakcja odwrotnego przejęcia Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2015 M10 SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2015 M10 SA Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_11-2015 M10 SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2015 r
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_14-2015 M10 SA M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2015 M10 SA Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4_2015 z dnia 02.07
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_8-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_9-2015 M10 SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10 S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2015 M10 SA Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2015 M10 SA Zwołanie NWZA spólki M10 S.A. na dzień 31.07
  5 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_4-2015 M10 SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta M10 SA przez spółkę InQbe Sp. z o.o.
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_5-2015 M10 SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_3-2015 M10 SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej zmiana udziału w głosach na WZ spółki M10
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_10-2015 M10 SA Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta M10 S
  2 files      49 downloads
Download
Raport EBI_11-2015 M10 SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej M10 S
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_9-2015 M10 SA Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_7-2015 M10 SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M10 S.A
  2 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_2-2015 M10 SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 06.05
  0 files      49 downloads
Download
Raport EBI_6-2015 M10 SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 maja 2015 roku
  4 files      49 downloads
Download
Raport ESPI_1-2015 M10 SA Zgłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.05
  4 files      49 downloads
Download
Raport EBI_5-2015 M10 SA Raport roczny M10 S.A
  5 files      49 downloads
Download
Raport EBI_4-2015 M10 SA Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_2-2015 M10 SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      49 downloads
Download
Raport EBI_1-2015 M10 SA Rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      49 downloads
Download