RAPORTY BIEŻĄCE

Title Download
Raport ESPI_8-2016GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.pdf
  0 files      13 downloads
Download
Raport EBI_26-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_24-2016 GLG PHARMA SA (24_2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.pdf
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2016 GLG PHARMA SA (23_2016) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lipca 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_20-2016 GLG PHARMA SA Złożenie przez Spółkę wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z operacją scalenia akcji
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2016 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy o dofinansowanie projektu Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2016 GLG PHARMA SA Zmiana prokurenta samoistnego Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2016 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2016 GLG PHARMA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2016 GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2016 GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2016GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_5-2016 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczętym dnia 2 marca 2016 r.pdf
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_11-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte dnia 2 marca 2016 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_10-2016 GLG PHARMA SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_9-2016 GLG PHARMA SA Informacja o przyznaniu projektowi Spółki dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_3-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r_.pdf
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_6-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_2-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_5-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_1-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r_.pdf
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_4-2016 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_1-2016 GLG PHARMA SA Projekt Spółki znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_2-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii A Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_3-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_8-2016GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.pdf
  0 files      13 downloads
Download
Raport EBI_26-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_24-2016 GLG PHARMA SA (24_2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.pdf
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2016 GLG PHARMA SA (23_2016) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lipca 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_20-2016 GLG PHARMA SA Złożenie przez Spółkę wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z operacją scalenia akcji
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2016 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy o dofinansowanie projektu Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2016 GLG PHARMA SA Zmiana prokurenta samoistnego Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2016 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2016 GLG PHARMA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2016 GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2016 GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2016GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_5-2016 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczętym dnia 2 marca 2016 r.pdf
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_11-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte dnia 2 marca 2016 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_10-2016 GLG PHARMA SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_9-2016 GLG PHARMA SA Informacja o przyznaniu projektowi Spółki dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_3-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r_.pdf
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_6-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_2-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_5-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_1-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r_.pdf
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_4-2016 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_1-2016 GLG PHARMA SA Projekt Spółki znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_2-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii A Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_3-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_8-2016GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.pdf
  0 files      13 downloads
Download
Raport EBI_26-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_24-2016 GLG PHARMA SA (24_2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.pdf
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2016 GLG PHARMA SA (23_2016) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lipca 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_20-2016 GLG PHARMA SA Złożenie przez Spółkę wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z operacją scalenia akcji
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2016 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy o dofinansowanie projektu Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2016 GLG PHARMA SA Zmiana prokurenta samoistnego Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2016 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2016 GLG PHARMA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2016 GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2016 GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2016GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_5-2016 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczętym dnia 2 marca 2016 r.pdf
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_11-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte dnia 2 marca 2016 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_10-2016 GLG PHARMA SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_9-2016 GLG PHARMA SA Informacja o przyznaniu projektowi Spółki dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_3-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r_.pdf
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_6-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_2-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_5-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_1-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r_.pdf
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_4-2016 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_1-2016 GLG PHARMA SA Projekt Spółki znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_2-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii A Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_3-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_8-2016GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.pdf
  0 files      13 downloads
Download
Raport EBI_26-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_24-2016 GLG PHARMA SA (24_2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.pdf
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2016 GLG PHARMA SA (23_2016) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lipca 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_20-2016 GLG PHARMA SA Złożenie przez Spółkę wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z operacją scalenia akcji
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2016 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy o dofinansowanie projektu Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2016 GLG PHARMA SA Zmiana prokurenta samoistnego Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2016 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2016 GLG PHARMA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2016 GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2016 GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2016GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_5-2016 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczętym dnia 2 marca 2016 r.pdf
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_11-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte dnia 2 marca 2016 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_10-2016 GLG PHARMA SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_9-2016 GLG PHARMA SA Informacja o przyznaniu projektowi Spółki dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_3-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r_.pdf
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_6-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_2-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_5-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_1-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r_.pdf
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_4-2016 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_1-2016 GLG PHARMA SA Projekt Spółki znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_2-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii A Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_3-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_8-2016GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.pdf
  0 files      13 downloads
Download
Raport EBI_26-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_24-2016 GLG PHARMA SA (24_2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.pdf
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2016 GLG PHARMA SA (23_2016) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lipca 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_20-2016 GLG PHARMA SA Złożenie przez Spółkę wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z operacją scalenia akcji
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2016 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy o dofinansowanie projektu Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2016 GLG PHARMA SA Zmiana prokurenta samoistnego Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2016 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2016 GLG PHARMA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2016 GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2016 GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2016GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_5-2016 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczętym dnia 2 marca 2016 r.pdf
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_11-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte dnia 2 marca 2016 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_10-2016 GLG PHARMA SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_9-2016 GLG PHARMA SA Informacja o przyznaniu projektowi Spółki dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_3-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r_.pdf
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_6-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_2-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_5-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_1-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r_.pdf
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_4-2016 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_1-2016 GLG PHARMA SA Projekt Spółki znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_2-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii A Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_3-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_8-2016GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.pdf
  0 files      13 downloads
Download
Raport EBI_26-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_24-2016 GLG PHARMA SA (24_2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.pdf
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_23-2016 GLG PHARMA SA (23_2016) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lipca 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_22-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_6-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A
  3 files      12 downloads
Download
Raport EBI_20-2016 GLG PHARMA SA Złożenie przez Spółkę wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z operacją scalenia akcji
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_19-2016 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy o dofinansowanie projektu Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_17-2016 GLG PHARMA SA Zmiana prokurenta samoistnego Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_18-2016 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_15-2016 GLG PHARMA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_16-2016 GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego ze zmianą terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_13-2016 GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_12-2016GLG PHARMA SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
  2 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_5-2016 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczętym dnia 2 marca 2016 r.pdf
  0 files      12 downloads
Download
Raport EBI_11-2016 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpoczęte dnia 2 marca 2016 r
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_10-2016 GLG PHARMA SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  2 files      12 downloads
Download
Raport EBI_9-2016 GLG PHARMA SA Informacja o przyznaniu projektowi Spółki dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_7-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_3-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marca 2016 r_.pdf
  5 files      12 downloads
Download
Raport EBI_6-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  1 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_2-2016 GLG PHARMA SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_5-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r
  5 files      12 downloads
Download
Raport ESPI_1-2016 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2016 r_.pdf
  4 files      12 downloads
Download
Raport EBI_4-2016 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_1-2016 GLG PHARMA SA Projekt Spółki znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z programu INNOMED
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_2-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii A Emitenta
  1 files      12 downloads
Download
Raport EBI_3-2016 GLG PHARMA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta
  1 files      12 downloads
Download