RAPORTY BIEŻĄCE

Title Download
Raport ESPI_22-2017 GLG PHARMA SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_21-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z IQ Pharma S.A
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_20-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_19-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_18-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_17-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z IQ Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_16-2017 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o pierwszą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_15-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z Pure Biologics Sp. z o.o.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_14-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_13-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_12-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_17-2017 GLG PHARMA SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_15-2017 GLG PHARMA SA Informacja o upomnieniu Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_14-2017 GLG PHARMA SA Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_13-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_11-2017 GLG PHARMA SA Otrzymanie od GLG Pharma LLC informacji o zawarciu porozumień w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umów objęcia akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_12-2017GLG PHARMA SA Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_11-2017 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu GLG Pharma
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_10-2017 GLG PHARMA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport EBI_9-2017 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_9-2017 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_8-2017 GLG PHARMA SA Informacja na temat możliwości wprowadzenia zaliczkowania środków z dotacji NCBiR w Projekcie TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_7-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_8-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_6-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_6-2017GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją raportu rocznego za 2016 rok
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_5-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie przez GLG Pharma LLC umowy o współpracy z Trigon TFI
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_3-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_4-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_3-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_2-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_1-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_1-2017 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      13 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_22-2017 GLG PHARMA SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_21-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z IQ Pharma S.A
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_20-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_19-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_18-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_17-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z IQ Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_16-2017 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o pierwszą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_15-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z Pure Biologics Sp. z o.o.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_14-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_13-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_12-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_17-2017 GLG PHARMA SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_15-2017 GLG PHARMA SA Informacja o upomnieniu Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_14-2017 GLG PHARMA SA Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_13-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_11-2017 GLG PHARMA SA Otrzymanie od GLG Pharma LLC informacji o zawarciu porozumień w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umów objęcia akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_12-2017GLG PHARMA SA Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_11-2017 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu GLG Pharma
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_10-2017 GLG PHARMA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport EBI_9-2017 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_9-2017 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_8-2017 GLG PHARMA SA Informacja na temat możliwości wprowadzenia zaliczkowania środków z dotacji NCBiR w Projekcie TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_7-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_8-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_6-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_6-2017GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją raportu rocznego za 2016 rok
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_5-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie przez GLG Pharma LLC umowy o współpracy z Trigon TFI
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_3-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_4-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_3-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_2-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_1-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_1-2017 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      13 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_22-2017 GLG PHARMA SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_21-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z IQ Pharma S.A
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_20-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_19-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_18-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_17-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z IQ Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_16-2017 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o pierwszą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_15-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z Pure Biologics Sp. z o.o.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_14-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_13-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_12-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_17-2017 GLG PHARMA SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_15-2017 GLG PHARMA SA Informacja o upomnieniu Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_14-2017 GLG PHARMA SA Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_13-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_11-2017 GLG PHARMA SA Otrzymanie od GLG Pharma LLC informacji o zawarciu porozumień w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umów objęcia akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_12-2017GLG PHARMA SA Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_11-2017 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu GLG Pharma
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_10-2017 GLG PHARMA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport EBI_9-2017 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_9-2017 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_8-2017 GLG PHARMA SA Informacja na temat możliwości wprowadzenia zaliczkowania środków z dotacji NCBiR w Projekcie TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_7-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_8-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_6-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_6-2017GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją raportu rocznego za 2016 rok
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_5-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie przez GLG Pharma LLC umowy o współpracy z Trigon TFI
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_3-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_4-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_3-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_2-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_1-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_1-2017 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      13 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_22-2017 GLG PHARMA SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_21-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z IQ Pharma S.A
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_20-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_19-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_18-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_17-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z IQ Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_16-2017 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o pierwszą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_15-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z Pure Biologics Sp. z o.o.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_14-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_13-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_12-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_17-2017 GLG PHARMA SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_15-2017 GLG PHARMA SA Informacja o upomnieniu Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_14-2017 GLG PHARMA SA Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_13-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_11-2017 GLG PHARMA SA Otrzymanie od GLG Pharma LLC informacji o zawarciu porozumień w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umów objęcia akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_12-2017GLG PHARMA SA Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_11-2017 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu GLG Pharma
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_10-2017 GLG PHARMA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport EBI_9-2017 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_9-2017 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_8-2017 GLG PHARMA SA Informacja na temat możliwości wprowadzenia zaliczkowania środków z dotacji NCBiR w Projekcie TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_7-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_8-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_6-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_6-2017GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją raportu rocznego za 2016 rok
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_5-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie przez GLG Pharma LLC umowy o współpracy z Trigon TFI
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_3-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_4-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_3-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_2-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_1-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_1-2017 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      13 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_22-2017 GLG PHARMA SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_21-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z IQ Pharma S.A
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_20-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_19-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_18-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_17-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z IQ Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_16-2017 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o pierwszą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_15-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z Pure Biologics Sp. z o.o.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_14-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_13-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_12-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_17-2017 GLG PHARMA SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_15-2017 GLG PHARMA SA Informacja o upomnieniu Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_14-2017 GLG PHARMA SA Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_13-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_11-2017 GLG PHARMA SA Otrzymanie od GLG Pharma LLC informacji o zawarciu porozumień w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umów objęcia akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_12-2017GLG PHARMA SA Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_11-2017 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu GLG Pharma
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_10-2017 GLG PHARMA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport EBI_9-2017 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_9-2017 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_8-2017 GLG PHARMA SA Informacja na temat możliwości wprowadzenia zaliczkowania środków z dotacji NCBiR w Projekcie TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_7-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_8-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_6-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_6-2017GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją raportu rocznego za 2016 rok
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_5-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie przez GLG Pharma LLC umowy o współpracy z Trigon TFI
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_3-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_4-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_3-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_2-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_1-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_1-2017 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      13 downloads
Download
Title Download
Raport ESPI_22-2017 GLG PHARMA SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_21-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z IQ Pharma S.A
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_20-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_19-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_18-2017 GLG PHARMA SA Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_17-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z IQ Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_16-2017 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o pierwszą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_15-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umowy z Pure Biologics Sp. z o.o.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_14-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_13-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_12-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_17-2017 GLG PHARMA SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_15-2017 GLG PHARMA SA Informacja o upomnieniu Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_14-2017 GLG PHARMA SA Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_13-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_11-2017 GLG PHARMA SA Otrzymanie od GLG Pharma LLC informacji o zawarciu porozumień w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie umów objęcia akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_12-2017GLG PHARMA SA Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_11-2017 GLG PHARMA SA Zmiany w składzie Zarządu GLG Pharma
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_10-2017 GLG PHARMA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport EBI_9-2017 GLG PHARMA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A.
  2 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_9-2017 GLG PHARMA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_8-2017 GLG PHARMA SA Informacja na temat możliwości wprowadzenia zaliczkowania środków z dotacji NCBiR w Projekcie TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_7-2017 GLG PHARMA SA Realizacja pierwszego etapu prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_8-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_6-2017 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      13 downloads
Download
Raport EBI_6-2017GLG PHARMA SA Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją raportu rocznego za 2016 rok
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_5-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie przez GLG Pharma LLC umowy o współpracy z Trigon TFI
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_3-2017 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_4-2017 GLG PHARMA SA Zawarcie istotnej umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_3-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_2-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport ESPI_1-2017 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      13 downloads
Download
Raport EBI_1-2017 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      13 downloads
Download