RAPORTY BIEŻĄCE

Title Download
Raport_ESPI 18-2018 GLG PHARMA SA Okazanie weksla
  1 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 17-2018 GLG PHARMA SA Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.
  2 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 16-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
  2 files      14 downloads
Download
Raport_EBI 10-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 15-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 14-2018 GLG PHARMA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_8-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych_
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2018 GLG PHARMA SA Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej dotyczącej badania klinicznego w ramach projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_9-2018 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z NCBR w zakresie dofinansowania Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_8-2018 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku patentowego dotyczącego substancji farmakologicznie czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_7-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu II.1 prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_6-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu IIa prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_5-2018 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o drugą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_5-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_4-2018 GLG PHARMA SA Uzyskanie zgody na rozpoczęcie badania przedklinicznego w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_4-2018 GLG PHARMA SA Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_3-2018 GLG PHARMA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      14 downloads
Download
Raport EBI_3-2018 GLG PHARMA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_2-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_2-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_1-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_1-2018 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      14 downloads
Download
Title Download
Raport_ESPI 18-2018 GLG PHARMA SA Okazanie weksla
  1 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 17-2018 GLG PHARMA SA Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.
  2 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 16-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
  2 files      14 downloads
Download
Raport_EBI 10-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 15-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 14-2018 GLG PHARMA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_8-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych_
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2018 GLG PHARMA SA Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej dotyczącej badania klinicznego w ramach projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_9-2018 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z NCBR w zakresie dofinansowania Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_8-2018 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku patentowego dotyczącego substancji farmakologicznie czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_7-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu II.1 prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_6-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu IIa prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_5-2018 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o drugą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_5-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_4-2018 GLG PHARMA SA Uzyskanie zgody na rozpoczęcie badania przedklinicznego w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_4-2018 GLG PHARMA SA Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_3-2018 GLG PHARMA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      14 downloads
Download
Raport EBI_3-2018 GLG PHARMA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_2-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_2-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_1-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_1-2018 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      14 downloads
Download
Title Download
Raport_ESPI 18-2018 GLG PHARMA SA Okazanie weksla
  1 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 17-2018 GLG PHARMA SA Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.
  2 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 16-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
  2 files      14 downloads
Download
Raport_EBI 10-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 15-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 14-2018 GLG PHARMA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_8-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych_
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2018 GLG PHARMA SA Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej dotyczącej badania klinicznego w ramach projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_9-2018 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z NCBR w zakresie dofinansowania Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_8-2018 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku patentowego dotyczącego substancji farmakologicznie czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_7-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu II.1 prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_6-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu IIa prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_5-2018 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o drugą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_5-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_4-2018 GLG PHARMA SA Uzyskanie zgody na rozpoczęcie badania przedklinicznego w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_4-2018 GLG PHARMA SA Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_3-2018 GLG PHARMA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      14 downloads
Download
Raport EBI_3-2018 GLG PHARMA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_2-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_2-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_1-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_1-2018 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      14 downloads
Download
Title Download
Raport_ESPI 18-2018 GLG PHARMA SA Okazanie weksla
  1 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 17-2018 GLG PHARMA SA Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.
  2 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 16-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
  2 files      14 downloads
Download
Raport_EBI 10-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 15-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 14-2018 GLG PHARMA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_8-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych_
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2018 GLG PHARMA SA Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej dotyczącej badania klinicznego w ramach projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_9-2018 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z NCBR w zakresie dofinansowania Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_8-2018 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku patentowego dotyczącego substancji farmakologicznie czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_7-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu II.1 prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_6-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu IIa prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_5-2018 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o drugą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_5-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_4-2018 GLG PHARMA SA Uzyskanie zgody na rozpoczęcie badania przedklinicznego w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_4-2018 GLG PHARMA SA Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_3-2018 GLG PHARMA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      14 downloads
Download
Raport EBI_3-2018 GLG PHARMA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_2-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_2-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_1-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_1-2018 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      14 downloads
Download
Title Download
Raport_ESPI 18-2018 GLG PHARMA SA Okazanie weksla
  1 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 17-2018 GLG PHARMA SA Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.
  2 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 16-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
  2 files      14 downloads
Download
Raport_EBI 10-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 15-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 14-2018 GLG PHARMA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_8-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych_
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2018 GLG PHARMA SA Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej dotyczącej badania klinicznego w ramach projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_9-2018 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z NCBR w zakresie dofinansowania Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_8-2018 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku patentowego dotyczącego substancji farmakologicznie czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_7-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu II.1 prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_6-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu IIa prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_5-2018 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o drugą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_5-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_4-2018 GLG PHARMA SA Uzyskanie zgody na rozpoczęcie badania przedklinicznego w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_4-2018 GLG PHARMA SA Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_3-2018 GLG PHARMA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      14 downloads
Download
Raport EBI_3-2018 GLG PHARMA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_2-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_2-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_1-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_1-2018 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      14 downloads
Download
Title Download
Raport_ESPI 18-2018 GLG PHARMA SA Okazanie weksla
  1 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 17-2018 GLG PHARMA SA Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.
  2 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 16-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
  2 files      14 downloads
Download
Raport_EBI 10-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 15-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.
  3 files      14 downloads
Download
Raport_ESPI 14-2018 GLG PHARMA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_8-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych_
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_10-2018 GLG PHARMA SA Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej dotyczącej badania klinicznego w ramach projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_9-2018 GLG PHARMA SA Zawarcie aneksu do umowy z NCBR w zakresie dofinansowania Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_8-2018 GLG PHARMA SA Złożenie wniosku patentowego dotyczącego substancji farmakologicznie czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_7-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu II.1 prac związanych z syntezą substancji czynnej GLG-805 w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_6-2018 GLG PHARMA SA Realizacja etapu IIa prac związanych z badaniami klinicznymi w ramach Projektu TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_5-2018 GLG PHARMA SA Akceptacja przez NCBR wniosku Spółki o drugą płatność zaliczkową dla środków z dotacji w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_5-2018 GLG PHARMA SA Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_4-2018 GLG PHARMA SA Uzyskanie zgody na rozpoczęcie badania przedklinicznego w Projekcie TNBC
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_4-2018 GLG PHARMA SA Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_3-2018 GLG PHARMA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GLG Pharma S.A.
  0 files      14 downloads
Download
Raport EBI_3-2018 GLG PHARMA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
  1 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_2-2018 GLG PHARMA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_2-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  3 files      14 downloads
Download
Raport ESPI_1-2018 GLG PHARMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma S.A.
  1 files      14 downloads
Download
Raport EBI_1-2018 GLG PHARMA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      14 downloads
Download