PLANY ROZWOJU

Najważniejszym celem strategicznym GLG Pharma jest rozszerzenie portfela projektów innowacyjnych oraz rozwój nowych metod diagnostycznych z zakresu onkologii. Spółka korzystając ze zdobytych kompetencji w zakresie prowadzenia projektów nad innowacyjnymi cząsteczkami w terapiach onkologicznych, planuje rozbudowywać i zarządzać portfelem projektów, w celu dywersyfikacji ryzyka projektowego i umocnienia pozycji.

Skupiamy się na:

  • opracowaniu nowych sposobów zapobiegania i leczenia nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów kobiecych (m.in rak piersi);
  • ulepszeniu znanych i aktualnie stosowanych metod leczenia nowotworów;
  • opracowaniu terapii pomagających w odwróceniu nabytych odporności na terapie przeciwnowotworowe;
  • stworzeniu terapii immunoterapeutycznych w walce z nowotworem piersi.