DOTACJE


GLG Pharma korzysta ze środków unijnych w ramach następujących projektów

Zadanie badawcze pn.: „Rozwój terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT-3tj. cząsteczki GLG-805 lub GLG-302 oraz rozwój testów diagnostycznych opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC spowodowanego obecnością zaktywowanego białka STAT-3, a także próby monitorowania stężenia białka w odpowiedzi na terapię za pomocą cząsteczek GLG-805 lub GLG-302” („Projekt TNBC”) w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

PROGNOZY FINANSOWE

GLG Pharma S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na żaden okres sprawozdawczy.

DYWIDENDA

2017

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2016 rok

2016

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2015 rok

2015

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2014 rok

2014

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2013 rok

2013

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2012 rok