AKCJE I AKCJONARIAT

GLG Pharma LLC

Apollo Capital Sp. z o.o.

Pozostali

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
GLG Pharma LLC 4 500 000 51,14% 4 500 000 51,14%
Apollo Capital LLC 849 999 9,66% 849 999 9,66%
Pozostali 3 450 002 39,2% 3 450 002 39,2%
Razem 8 800 001 100% 8 800 001 100%