O RYNKU

Choroby cywilizacyjne to jeden z największych problemów zdrowotnych państw wysoko rozwiniętych i krajów szybko rozwijających się, w tym Polski. Zjawiska, które mają decydujący wpływ na wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, to postęp technologiczny i negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i prognozy na najbliższe 10-20 lat pochodzące z raportów Światowej Organizacji Zdrowia i jej Agendy: Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) oraz Międzynarodowej Unii Przeciwrakowej (UICC) – nowotwory staną się główną przyczyną zgonów ludzi na całym świecie w XXI wieku.

Obecnie na świecie stwierdza się ponad 12,4 mln zachorowań na nowotwory rocznie. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15-20 lat nastąpi podwojenie tych liczb (w 2030 roku 26,5 mln zachorowań i 17,1 mln zgonów).

WHO wyznaczyła sobie 9 celów, które chce zrealizować do 2025 r. Najważniejszy to ograniczenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych o 25 proc. Przede wszystkim z powodu raka, cukrzycy oraz przewlekłych chorób dróg oddechowych. Do grudnia 2013 r. tylko 70 krajów na świecie posiadało skoordynowany krajowy plan walki z chorobami cywilizacyjnymi.

Z przytoczonych danych widać jasno, że w najbliższej przyszłości choroby nowotworowe musza stać się istotną częścią polityki zdrowotnej i wymagają zwiększania nakładów na prace badawcze mające na celu rozwój nowoczesnych terapii.

RAK PIERSI

Rak piersi jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych i należy do najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet w krajach rozwiniętych w tym także w Polsce. Od połowy lat 70. rak piersi stanowił najczęstszą nowotworową przyczynę zgonów i chociaż ostatnie lata przyniosły niewielki spadek umieralności to współczynnik zachorowalności stale wzrasta.

Najbardziej agresywną i trudną do leczenia odmianą raka piersi jest potrójnie negatywny (ujemny) rak piersi (TNBC). Chorobę cechuje agresywny przebieg, szybki wzrost guza, szybkie pojawienie się przerzutów odległych, wczesny nawrót choroby, większe zaawansowanie kliniczne choroby w chwili rozpoznania oraz niski stopień zróżnicowania histologicznego.

Terapie szeroko stosowane w leczeniu nowotworów piersi nie znajdują zastosowania w leczeniu TNBC. Obserwuje się również dużą oporność na standardową chemioterapię. Poprawa wyników leczenia TNBC jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej onkologii.

Źródło: American Cancer Society, Global Cancer Facts & Figures 2nd edition. Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Piersi, raport GLOBOCAN 2012 http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Susan Greenstein Orel, http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types.

ROCZNA LICZBA DIAGNOZOWANYCH PRZYPADKÓW
RAKA PIERSI NA ŚWIECIE