WŁADZE SPÓŁKI
ZARZĄD


Richard Gabriel

Wiceprezes Zarządu

Współzałożyciel oraz Dyrektor Operacyjny spółki GLG Pharma, LLC z siedzibą w Jupiter na Florydzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uczestniczył w procesie rozwoju (wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu) czterech leków, jak również wielokrotnie brał udział w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia leków do obrotu oraz ponad trzydziestokrotnie uczestniczył w postępowaniach przed FDA (ang. Food and Drug Administration), w tym w programach dotyczących wprowadzania nowych, eksperymentalnych leków w fazę kliniczną.

W latach 2004-2008 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Prezesa spółki DNAPrint Genomics, Inc. Był również członkiem Rady Nadzorczej Biofrontera AG, publicznej spółki prawa niemieckiego, zajmującej się dermatologią. Obecnie Pan Gabriel jest Członkiem Zarządu WindGap Medical, Inc. w Massachusetts, spółce prywatnej zajmującej się zatwierdzaniem produktów pod względem alergologicznym dla celów leczenia związanych ze wstrząsem anafilaktycznym.

Ukończył Ohio Dominican College z tytułem licencjata chemii (BS in Chemistry) oraz Suffolk University z tytułem magistra zarządzania (Executive MBA Program). Uczęszczał również na zajęcia w ramach University of Cincinnati i posiada wyższe wykształcenie w zakresie sztuk wyzwolonych (Associate’s Degree in Liberal Arts), a także studiował mikrobiologię na Ohio State University.

RADA NADZORCZA

Izabella Roman

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Timothy A. Krochuk

Członek Rady Nadzorczej

Maria Skowrońska

Członek Rady Nadzorczej

Manuel Worcel

Członek Rady Nadzorczej