WŁADZE SPÓŁKI
ZARZĄD


Piotr Sobiś

Prezes Zarządu

Specjalista w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz analizach biznesowych i finansowych. Przez blisko 7 lat związany był z notowanym na GPW funduszem inwestującym w branży telekomunikacyjnej. W tym okresie zasiadał także w zarządach spółek kapitałowych w Polsce i Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadał za nadzór korporacyjny oraz analizy biznesowe. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze regulacji rynku kapitałowego w Polsce.

Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a następnie uzyskał dyplom ukończenia rocznego programu rozwoju umiejętności menedżerskich „Management 2006™” organizowanego przez Canadian International Management Institute (obecnie ICAN Institute) we współpracy z Harvard Business School Publishing.


Richard Gabriel

Wiceprezes Zarządu

Współzałożyciel oraz Dyrektor Operacyjny spółki GLG Pharma, LLC z siedzibą w Jupiter na Florydzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uczestniczył w procesie rozwoju (wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu) czterech leków, jak również wielokrotnie brał udział w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia leków do obrotu oraz ponad trzydziestokrotnie uczestniczył w postępowaniach przed FDA (ang. Food and Drug Administration), w tym w programach dotyczących wprowadzania nowych, eksperymentalnych leków w fazę kliniczną.

W latach 2004-2008 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Prezesa spółki DNAPrint Genomics, Inc. Był również członkiem Rady Nadzorczej Biofrontera AG, publicznej spółki prawa niemieckiego, zajmującej się dermatologią. Obecnie Pan Gabriel jest Członkiem Zarządu WindGap Medical, Inc. w Massachusetts, spółce prywatnej zajmującej się zatwierdzaniem produktów pod względem alergologicznym dla celów leczenia związanych ze wstrząsem anafilaktycznym.

Ukończył Ohio Dominican College z tytułem licencjata chemii (BS in Chemistry) oraz Suffolk University z tytułem magistra zarządzania (Executive MBA Program). Uczęszczał również na zajęcia w ramach University of Cincinnati i posiada wyższe wykształcenie w zakresie sztuk wyzwolonych (Associate’s Degree in Liberal Arts), a także studiował mikrobiologię na Ohio State University.

RADA NADZORCZA

Izabella Roman

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Timothy A. Krochuk

Członek Rady Nadzorczej

Andrew Filipek

Członek Rady Nadzorczej

Maria Skowrońska

Członek Rady Nadzorczej

Manuel Worcel

Członek Rady Nadzorczej