PROJEKTY INNOWACYJNE

GLG Pharma jest notowaną na NewConnect firmą biotechnologiczną, rozwijającą innowacyjne cząsteczki o potencjale terapeutycznym w zakresie chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów kobiecych.

Celem Spółki jest realizacja działań z zakresu badań i rozwoju, badań klinicznych w Polsce oraz komercjalizacji technologii Spółki w Europie i na świecie.

 

Inhibitory białka STAT3

GLG Pharma koncentruje się na projektach opartych na technologii inhibitorów STAT3, opracowanej przez naukowców Instytutu Raka w Bostonie oraz Centrum Badań nad Rakiem Moffitt.

Spółka posiada licencję na wyłączność, obejmującą cały świat, dotyczącą rozwoju, wytwarzania i sprzedaży produktów farmaceutycznych, opartych na tej technologii.

Inhibitory charakteryzują się dualnym mechanizmem działania:

  1. blokują przekazywanie sygnału przez aktywne białko STAT3 w środowisku nowotworowym, co ogranicza niekontrolowany wzrost guza;
  2. odpowiadają za hamowanie procesów, które komórki nowotworowe wykorzystują do osłabienia układu odpornościowego, dzięki temu mają korzystny wpływ na obronę organizmu przed rozwojem nowotworu.

Inhibitory STAT3 mogą być stosowane w leczeniu różnych odmian nowotworów m.in.: raka piersi, wątroby, głowy, szyi, jajnika, prostaty, pęcherza moczowego, czerniaka złośliwego, szpiczaka mnogiego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca oraz białaczki.

Potencjał kliniczny

Inhibitory białek STAT3 mają duży potencjał rynkowy w zakresie leczenia nowotworów oraz innych chorób związanych z nadekspresją tego białka. Wstępne badania potwierdziły możliwy potencjał kliniczny leków bazujących na inhibitorach STAT3 przeciw nieuleczalnym odmianom szybko rozprzestrzeniających się chorób i nowotworów.

Wykorzystanie inhibitorów STAT3 daje nowe możliwości łączenia leków z konwencjonalna (immuno)chemioterapią, w celu zwiększenia skuteczności leczenia i poprawienia efektywności terapii. Ponadto, włączenie do leczenia leków hamujących STAT3 daje szanse minimalizacji skutków niepożądanych leczenia konwencjonalnego – tj. polepszenie tolerancji leków cytotoksycznych, a co za tym idzie lepszej jakości życia pacjentów.