By 27 lipca 2017 No Comments

Raport EBI_14-2017 GLG PHARMA SA Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki