Aktualności
By 17 listopada 2016 No Comments

GLG Pharma pozyskała 10 mln zł dofinansowania i rozpoczyna prace nad innowacyjną terapią celowaną oraz testami na potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC)

GLG Pharma S.A. – polska Spółka zależna od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmująca się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych – zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie projektu rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi oraz rozwój testów opartych o diagnostykę immunochemiczną służącą do szybkiego wykrywania tego samego nowotworu. Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych terapii celowanej przewidziane jest na 2017 rok. Ponadto Spółka szacuje, że opracowanie i walidacja testu do immunodiagnostyki nowotworu TNBC wyniesie 36 miesięcy i rozpocznie się w styczniu 2017 roku.

Potrójnie negatywny rak piersi (TNBC – ang. Triple Negative Breast Cancer) stanowi ok. 12-17 proc. wszystkich przypadków nowotworów piersi, które są najczęściej wykrywanymi nowotworami u kobiet na całym świecie. Do tej pory naukowcom nie udało się opracować terapii na tę odmianę nowotworu. Projekt rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi oraz rozwój testów opartych o diagnostykę immunochemiczną do diagnostyki tego samego nowotworu będzie realizowany w ramach Programu INNOMED. Jego celem jest przeprowadzenie kompleksowych badań klinicznych oraz opracowanie i walidacja testów o dużym potencjale terapeutycznym.

Całkowita wartość projektu wynosi 13,6 mln zł, z czego wsparcie NCBiR, które Spółka uzyskała w czerwcu tego roku stanowi 10 mln zł. Brakujące środki sfinansuje GLG Pharma. Czas realizacji projektu został przewidziany na lata 2016-2018. Stanowi on jeden z najważniejszych planów inwestycyjnych Spółki na najbliższe lata, które będą realizowane przez GLG we współpracy z podwykonawcami z wiodących polskich uczelni, instytutami badawczymi i producentami kontraktowymi.

Oczekujemy, że nasza spersonalizowana terapia okaże się przełomem w leczeniu TNBC. Pomoże w sposób bardziej skuteczny wyleczyć tę chorobę przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka komplikacji i działań niepożądanych w porównaniu do obecnie stosowanych terapii onkologicznych. Jednocześnie jej użycie pozwoli zapobiec i zmniejszyć odporność nowotworów na leczenie chemioterapeutykami. Stosowanie w terapii STAT-3  to nasza odpowiedź na poprawę opieki nad pacjentem  – tłumaczy Richard Gabriel, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A.

Terapia nowej generacji jest oparta o inhibitory białka STAT3, czyli unikalne cząsteczki, które blokują zaburzone działanie białka STAT3 w chorych komórkach poprzez hamowanie niekontrolowanego wzrostu komórek. Białko STAT3 przekazuje sygnały kontrolujące czynności życiowe i proces wzrostu komórek. W oparciu o testy in vivo i in vitro na modelach zwierzęcych, cząsteczki opracowane przez GLG, wykazały dużą skuteczność w zwiększeniu wskaźnika przeżywalności chorych, hamowaniu wzrostu komórek rakowych, zmniejszeniu guza i zapobieganiu nowotworom. Ponadto inhibitory STAT3 pomogą też poprawić skuteczność chemioterapii i innych celowanych terapii poprzez zapobieganie i leczenie nabytej odporności komórek rakowych na terapie onkologiczne.

Po przeprowadzeniu badań na dwóch gatunkach zwierząt lek na nowotwór TNBC wykazał brak toksyczności i zniszczył 90 proc. komórek nowotworowych. Po zakończeniu badań klinicznych Spółka planuje złożyć dokumenty o rejestrację leku do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. FDA, Food and Drug Administration) oraz Europejskiej Agencji Leków (ang. EMA, European Medicines Agency).

Nowotwory złośliwe są w Polsce drugą najczęstszą przyczyną zgonów. Potrójnie ujemny rak piersi to typ nowotworu, który związany jest z brakiem receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz w którym nie wykazuje się nadekspresji receptora HER2. Na inne typy nowotworów piersi istnieją już leki celowane, które działają na konkretne receptory. Przez to, że w nowotworze TNBC nie jest znany receptor, którego aktywność prowadzi do rozwoju choroby, naukowcom trudno było określić na jaki cel powinien być skierowany lek. Obecne możliwości leczenia potrójnie negatywnego raka piersi są bardzo ograniczone i oparte głównie na wyniszczającej dla pacjentów chemioterapii. Brak konkurencyjnych środków determinuje ogromny potencjał komercyjnej onkologicznej terapii celowanej GLG Pharma.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply