Aktualności
By 26 marca 2018 No Comments

GLG Pharma złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) o ochronę cząsteczki GLG-805 (formulacji dożylnej znanego związku, tj. pirymetaminy), sposobu jej wytwarzania oraz zawierających ją kompozycji farmaceutycznych.

Forma dożylna (GLG-805) powstała we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym. Obecnie substancja znajduje się w fazie badań przedklinicznych projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer), mających na celu przeprowadzenie badań toksykologicznych i toksykokinetycznych, co pozwoli na ustalenie jej bezpiecznej dawki. Zgodnie z harmonogramem, przewiduje się, że prace badawcze potrwają 12 miesięcy.

– Podjęte przez nas kroki to istotny kamień milowy w rozwoju projektu TNBC. Bezpośrednio zabezpieczają interes Spółki oraz akcjonariuszy w kontekście komercjalizacji naszej cząsteczki – mówi Piotr Sobiś, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A. – Co istotne, rejestracja GLG-805 jako wynalazku zapewni nam wyłączne prawo do wykorzystania substancji w dowolnym zastosowaniu. Oznacza to, że w przypadku potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności nowej formulacji, będziemy mogli rozważyć inne niż TNBC potencjalne zastosowanie naszej cząsteczki – dodaje.

Realizacja badania przedklinicznego dla GLG-805 została powierzona Instytutowi Przemysłu Organicznego. Po uzyskaniu wyników i dokumentacji fazy przedklinicznej, w celu dopuszczenia cząsteczki do badań klinicznych z udziałem ludzi, Spółka planuje złożyć wniosek IND, czyli nowego leku badanego w fazie badań przedklinicznych do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) oraz przygotować dokumentacje badania klinicznego do Europejskiej Agencji Leków, EMA (ang. European Medicines Agency)

W ramach Projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer), GLG Pharma opracowuje lek w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT3 – cząsteczki GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) – do zastosowań w terapii onkologicznej wobec potrójnie negatywnego raka piersi. Dodatkowo, Spółka pracuje również nad opracowaniem i walidacją testu diagnostycznego towarzyszącego terapii za pomocą cząsteczek GLG-805 i GLG-801.

GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności.