Category

Aktualności

Aktualności
17 października 2017

GLG Pharma przygotowuje się do rozpoczęcia badania klinicznego w Projekcie TNBC

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – podpisała umowę z IQ Pharma S.A. – firmą badawczą dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla sektora farmaceutycznego oraz medycznego. IQ Pharma odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie I/II fazy badania klinicznego…
Czytaj dalej
Aktualności
16 sierpnia 2017

GLG Pharma wybrała podwykonawcę badań przedklinicznych i kontynuuje prace nad Projektem TNBC

GLG Pharma S.A. podpisała z Instytutem Przemysłu Organicznego kontrakt na przeprowadzenie badań przedklinicznych w projekcie TNBC. Instytut odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie koniecznych prac badawczych nad innowacyjną cząsteczką GLG-805, a także uzyskanie stosownych zezwoleń.
Czytaj dalej
Aktualności
14 lipca 2017

GLG Pharma uplasowała wszystkie akcje zaoferowane w prywatnej emisji
 pozyskując 3 mln zł na dalszy rozwój

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji serii F. W wyniku oferty uplasowano wszystkie z 1,3 mln oferowanych akcji po cenie emisyjnej 2,25 zł za walor, co pozwoliło na…
Czytaj dalej
Aktualności
6 kwietnia 2017

GLG Pharma rozpoczyna przygotowania projektu do fazy klinicznej badań

GLG Pharma S.A. – polska spółka zależna amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – zawarła z Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie umowę o współpracy w zakresie przygotowania projektu do badań klinicznych. Koszty kontraktu zostaną w części zrefundowane przez Narodowe…
Czytaj dalej
Aktualności
17 listopada 2016

GLG Pharma pozyskała 10 mln zł dofinansowania i rozpoczyna prace nad innowacyjną terapią celowaną oraz testami na potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC)

GLG Pharma S.A. – polska Spółka zależna od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmująca się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych – zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie projektu rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi oraz rozwój testów opartych o diagnostykę immunochemiczną służącą do szybkiego wykrywania…
Czytaj dalej