By 14 kwietnia 2014 No Comments

Raport ESPI_13-2014 M10 SA przekroczenie przez akcjonariusza progu 20% ogólnej liczby głosów Emitenta